När jag fick Umeå Tidning i min hand för sex veckor sedan höll jag på
att sätta kaffet i vrångstrupen. På första sidan finns en bild på mig. Och det
må väl vara. Men under texten läser jag till min förskräckelse “hon läker
brustna hjärtan”. Jag förstår med all tydlighet att “hon” är
Helena Isaksson. Alltså jag. Läker jag hjärtan? Svaret är nej!

Låt mig fortsätta.

När jag blev tillfrågad om att låta mig bli intervjuad, svarade jag
omedelbart ja. Dels för att jag har det allra största förtroende för Anna
Sundström-Lindmark och dels för att jag vet att jag har något viktigt att
berätta. Något som är till hjälp för människor.

Det gensvar jag fått efter att artikeln publicerats bekräftar detta.
Människor har ringt mig. Människor har skickat mail. Människor som du och jag.

Jag har haft den stora förmånen att möta människor. Det som förenat
oss är att vi drabbats av olika förluster. För någon kan det vara att förlora
ett arbete med allt vad det innebär, för någon annan kan det vara en sjukdom
som gör att livet drastiskt förändras. Någon kanske har hamnat i konflikt med
en kollega och förlorat arbetsglädjen. Åter en annan förlorar ett tryggt
föräldraskap på grund av att kommunikationen med barnets/barnens andra förälder
har upphört. Det som kan hända vid en skilsmässa/separation.

Förlusten har många ansikten. Men känslan när vi förlorar något
viktigt, den känner vi igen. Och den kan orsakas av brustna drömmar och
förhoppningar, att det som vi önskade skulle hända inte hände och att det vi
inte ville skulle hända ändå inträffade. Att en betydelsefull person har
önskningar och gör val som inte stämmer överens med våra egna.

Så vad innebär det då att läka ett hjärta?

Jo det är att ta ett personligt ansvar för sitt liv och sitt
välmående. Det innebär att få ett avslut på relationer och händelser som är
tärande på olika sätt. För att kunna släppa taget och gå vidare. Det kan gälla
människor som är kvar i livet och människor som är döda.

Vi hittar ofta våra egna sätt att göra detta på. Och om någon vill ha
draghjälp att hantera en förlust och kunna göra ett avslut, så finns jag och tillhandahåller
ett livsverktyg som är väl beprövat under mer än 35 år. Som ständigt utvärderas
och som ger en god effekt.

Om någon frågar mig hur det fungerar så brukar jag säga att jag
tillhandahåller målarfärg, rollers och penslar men måla får du göra själv!
Eller bilden av en stormig sjö och en båt. Jag sitter med i båten som stöd men
ro det får du göra!

Det är att läka ett brustet hjärta. Och det är vi själva som gör
jobbet. Ingen annan.

Fotografiet ovan är taget på en plats där jag har mina rötter.
Mina goda rötter i Västerbottens inland.