Vad är sorg?
Sorg är en normal och naturlig reaktion på en
förlust av något slag eller slut på ett välkänt livsmönster. Det som oftast
förknippas med sorg är dödsfall och separationer. Andra exempel på förluster
som kan orsaka sorg är en förlorad vän, övergrepp, svek, konflikter, mobbning,
missbruk eller att något i livet inte blev som man hade tänkt sig.

Tittar man på samhället i allmänhet så blir det tydligt att vi får lära oss
mycket om hur vi skaffar oss saker men väldigt lite om hur vi kan hantera
förluster, besvikelser och livsförändringar. Vilket kan leda till problem och
ohälsa både för den enskilde och för samhället.

Programmet för Sorgbearbetning
Programmet för sorgbearbetning är en konkret metod för känslomässig läkning
vid dödsfall, separationer och andra förluster. Den bygger på mer än 35 års
beprövad erfarenhet av att hjälpa människor i sorg och utvärderingar visar på
både god och hållbar effekt.

Metoden är ett pedagogiskt handlingsprogram med tydliga ramar och övningar
som har ett känslomässigt fokus. Vi pratar inte bara om känslor utan synliggör
och kartlägger de känslor som påverkar eller har påverkat oss. Mer information
om metoden hittar du på: www.sorg.se

Vad är nyttan med
metoden?
Effekten av programmet är en lättnad över att ha fått göra ett avslut och
därmed kunna sluta älta, samt känslan av försoning över det man varit med om.
En annan effekt är återfunnen kommunikation som bidrar till bättre relationer
samt en ökad förståelse för vårt eget och andras handlande. Metoden ger verktyg
för att hantera framtida förluster och sorger.

Tveka inte att höra av dig till mig!

Helena Isaksson
Leg sjuksköterska och certifierad handledare i sorg/förlust bearbetning

073-821 84 32 eller
helena@hittagodaroten.se